Tere külaline, võite sisse logida või luua uue konto.

Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna AR PRO Partners  OÜ(edaspidi e-pood Tehnika24.ee) omanik AR PRO PARTNERS OÜ vahel AR PRO PARTNERS OÜ e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta. 

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad AR PRO PARTNERS OÜ e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid oigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad oigusaktid.

1.3 AR PRO PARTNERS OÜ on õigustatud e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides kaesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning taiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja taiendustest teatatakse interneti lehekulje www.tehnika24.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning taiendused jõustuvad vastava muudatuse voi täienduse avaldamisest interneti lehekuljel www.tehnika24.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste joustumist, kohaldatakse Teie ja AR PRO PARTNERS OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nahtud teisiti. 2. Hinnad

2.1. Tehnika24.ee  hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 satestatule.

2.2. Koik hinnad sisaldavad kaibemaksu 20%.

2.3. Ostetud toodetele lisandub ostukorvis transpordikulu. Tasu transpordi eest sõltub tarne-aadressist ja/või tootest.

2.4. Kui toote hind on AR PRO PARTNERS OÜ poolt ekslikult sisestatud ning sellest teavitatakse klienti enne või peale Kliendi poolse tellimuse esitamist ja AR PRO PARTNERS OÜ ning Klient ei jõua uues hinnas kokkuleppele on AR PRO PARTNERS OÜ-l õigus müügitehingust taganeda, kliendi tellimus tühistada ja tellimuse eest tasutud summa tagastada.

2.5 Meie e-poes olevad tootepildid on illustratiivse tähendusega ja võivad esineda erinevused tegelikust tootest. E-poes olevate toodete kirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

2.6 Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates arve järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest AR PRO PARTNERS OÜ arvelduskontole.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete toote juures klikkinud lingile „Lisa korvi“.

3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti voite muuta toote tellitavat kogust. Tellimuse vormistamise jatkamiseks klikkige lingile „Edasi”. Teid suunatakse tellija andmete lehekuljele.

3.3. Tellija andmete lehel sisestage nõoutavad andmed ning klikkige nupule „Jätka ostmist”. Teid suunatakse tellimuse kinnituse ja makseviisi valiku lehekuljele.

3.4. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekulgedel olevate lahtrite taitmisel tahelepanelik, sest selle informatsiooni tapsusest ja oigsusest soltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja haireteta kohaletoimetamine.

 4. Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise lehekuljel endale meelepärane makseviis.

4.2. Toodete eest saate tasuda: 1) Ülekandega, arve alusel. 2) Sularahas 3) Kaardiga kohapeal 4) Sularahas kättesaamisel 4.3. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole 5 paeva jooksul ostusummat tasunud.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu joustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.5. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal.

5.2. Tooted koos eestikeelse tooteinfoga ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab kullerfirma kohale toote kirjelduses maaratud tahtaja jooksul. Laosolevate kaupade tarne on Eesti piires uldjuhul 3-7 paeva.

5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses maaratud tarnetahtaja jooksul ei ole voimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole voimalik asjaoludel, mille eest AR PRO PARTNERS OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpaeva jooksul arvates Lepingu joustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.5. ning uhtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tahtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tahtaja tottu huvi toote ostmise vastu, on Teil oigus oma tellimus tuhistada (vt tapsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile. Tellimisel toote osas saadame teile ettemaksu arve.

5.4. Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg. 5.5. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole voimalik.

5.6. Palun jalgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete oigsust valtimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. AR PRO PARTNERS OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus voi arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest voi ebaõigsusest.

5.7. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@tehnika24.ee. Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on oigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tuhistada, saates  e-poe elektroonposti aadressile info@tehnika24.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga.

6.2. Peale toodete kattesaamist on Teil 14 paeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil voimalus 14 paeva jooksul toode tagastada voi valja vahetada muu toote vastu, saatesAR PRO PARTNERS OÜ e-poe aadressile vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga, oma arvelduskonto numbriga ning aadressiga, kus tagastatavad tooted asuvad. Tagastamisele ei kuulu arvutimangud, arvutitarkvara ning kehahooldus-ja hugieenitooted.

6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa millest klient kannab toote lattu saatmisega seotud kulud kuni 10 EUR (p. 6.5). Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele hiljemalt 30 paeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4., 6.5 ja 6.6 sätestatud juhtudel.

6.4. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama koiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).

6.5.AR PRO PARTNERS OÜ e-poel on õigus tagastatava toote transpordikulu kuni 10 EUR ulatuses kliendilt küsida ning selles mahus tagastavast summast maha võtta.

6.6. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on pohjustatud (i) asjaoludest, mis ei ole tingitud AR PRO PARTNERS OÜ; ning (ii) toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on AR PRO PARTNERS OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab AR PRO PARTNERS OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nous tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja AR PRO PARTNERS OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

7. Garantii ja nouetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. AR PRO PARTNERS OÜvastutab toodete nouetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile uleandmisest

. 2. AR PRO PARTNERS OÜ ei vastuta: 1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest. 2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase asutamise tagajärjel. 3) Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.3. Toote nouetele mittevastavuse voi puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu voi taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode AR PRO PARTNERS OÜ kulul.

7.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt naidatud pangakontole hiljemalt 30 paeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7.5. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

8. Vastutus ja vööramatu jõud

8.1. AR PRO PARTNERS OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutateAR PRO PARTNERS OÜ ees teisele poolele kaesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates oigusaktides satestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. AR PRO PARTNERS OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida AR PRO PARTNERS OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist AR PRO PARTNERS OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. Kõiki AR PRO PARTNERS OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise kaigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Kruptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka AR PRO PARTNERS OÜ-l puudub neile juurdepaas.

9.2. Kaesolevates tingimustes eraldi lahendamata kusimustes lahtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest oigusaktidest.

9.3. Teie ja AR PRO PARTNERS OÜvahel seoses e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse labiraakimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil oigus poorduda oma oiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse voi Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lahtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest oigusaktidest.

10. Diskleimer

10.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

10.2 Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab AR PRO PARTNERS OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.

10.3 Tehnika24.ee jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 7000 EUR-i maksev sülearvuti on järsku müügis 70 EUR-iga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele.)

10.4 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhtul tehnika24.ee e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil või e-maili teel.

Raha Tagasi Garantii

Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada ja Te saate 100% raha tagasi. • Ostetud kaupa ei saa tagastada kui tellitud toode on valmistatud arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt. • Toote tagastamiseks palun saadke e-kiri meie klienditeenindusele kus on ära toodud järgmine info: tagastatav toode, tellimuse number ning arveldusarve kuhu raha tagasi kanda ja soovitavalt kauba tagastamise põhjus. • Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Tellija arveldusarvele 14 päeva jooksul alates kauba tagastamisest. • Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis. 

payment methods
www.Tehnika24.ee © 2018